Annemieke Harkema
werd opgeleid aan de
Rijksacademie in Amsterdam. Hier
kreeg ze onder meer les van Wim
Vaarzon Morel, Norbert Olthuis
en Harry op de Laak.
 
van 1999 t/m 2015 lid geweest
LKG de Ploegh.
 
Lid van de Nederlandse Kring
van Tekenaars 

Home
Terug

Annemieke Harkema werkt regelmatig in Friesland, waar ze met trefzekere lijnvoering het land en de immense luchten op papier weet te zetten. Naast het wadden-oeuvre zijn er ook tekeningen van andere Nederlandse landschappen zoals bijvoorbeeld van de buiten gebieden rondom haar woonplaats, Amersfoort. En ze trekt met haar tekenboekje door het land waar ze is opgegroeid, langs de rivieren Het Gein, de Angstel en De Vecht.

 

 


 ZELFPORTRETTEN

"Land of luchtschappen vormen de laatste jaren, naast meer intieme botanische natuurweergaven, het belangrijkste onderwerp van haar tekenkunst. Aan de Waddenzee, onder invloed van de majestueuze luchten en imposante ruimtelijkheid, is Annemieke Harkema steeds monumentaler gaan tekenen. Het papierformaat is sterk toegenomen. Ook het tekenhandschrift is geevolueerd: van fijnzinnige natuurgetrouwheid naar grillige, emotioneel geladen expressiviteit, waarbij de vakvrouw echter nooit de controle verliest over lijnvoering en materiaal en het natuurlijke onderwerp nimmer uit het oog verliest. De focus op het landschap is tweeledig: enerzijds is er aandacht voor de landschappelijke elementen als akker, sloten en boomgroepen, anderzijds tracht de kunstenares de grootsheid, leegte en uitgestrektheid van het Noord-Friese Waddenlandschap met enkele lange, trefzeker aangebrachte krijtlijnen tot uitdrukking te brengen op papier. Grove, krachtige lijnen worden afgewisseld met kwetsbare partijen: netwerken van subtiele lijntjes die ogen als het meest verfijnde filigrain".

(uit: 'Wad getekend Annemieke Harkema'. tekst, Onno Maurer. Uitgave Museum Flehite )